λογότυπο εκστρατείας σχολής για την είσοδο σκύλων οδηγών τυφλών

λίστα χορηγών και λινκς

η Alpha Bank Χορηγός της Σχολής

η Polembros Shipping Limited Χορηγός της Σχολής

η Alphavet Χορηγός της Σχολής

ο Όμιλος Σαρακάκη Χορηγός της Σχολής

η Careforpet  Χορηγός της Σχολής

λογότυπο εταιρείας Hill's

το Ίδρύμα Σταύρος Νιάρχος Χρυσός Χορηγός της Σχολής

λογότυπο εταιρείας Σκλαβενίτης

Νέα Οδός και Κεντρική Οδός  Χορηγοί της Σχολής


Συνεργαζόμενο εκτροφείο:

λογότυπο εταιρείας Angel Driver

Kαλώς ορίσατε στον προσβάσιμο σε όλους ιστοχώρο της Ελληνικής Σχολής Σκύλων-Οδηγών ‘Λάρα’

Γνωρίστε τους τετράποδους ήρωες της Λάρα!

Έργο της Ελληνικής Σχολής Σκύλων-Οδηγών "Λάρα", που αποτελεί δόκιμο μέλος της Διεθνούς Ομοσπονδίας Σχολών Σκύλων-Οδηγών (International Guide-Dog Federation), είναι να εκπαιδεύει και να παρέχει εντελώς δωρεάν σκύλους-οδηγούς σε άτομα με ολική ή μερική απώλεια όρασης. Η Σχολή είναι μη-κερδοσκοπικού χαρακτήρα και τα έξοδα για την εκπαίδευση των ομάδων σκύλων-οδηγών προέρχονται αποκλειστικά από χορηγίες. Στον ιστοχώρο αυτό μπορείτε να μάθετε περισσότερα για την Σχολή, τους σκύλους-οδηγούς, την ισχύουσα νομοθεσία και να πληροφορηθείτε για τις προϋποθέσεις και τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να αποκτήσει κάποιος έναν σκύλο-οδηγό. Επιπλέον, μπορείτε να διαβάσετε τα νέα της Σχολής, να βρείτε υλικό σχετικό με τις δραστηριότητές μας και να θυμηθείτε τις παλαιότερες αρχικές αναρτήσεις μας.

Ευχαριστούμε τον Όμιλο Σαρακάκη που μας παραχωρεί ένα αυτοκίνητο για τις ανάγκες της Σχολής μας.

26 Μαρτίου 2019, η πρώτη Σκύλος-Οδηγός Τυφλών στην Ελλάδα, η Λάρα, μετά από 16 χρόνια προσφοράς,περνά στην Ιστορία

Ιούλης 2008 - Ιούλης 2018 : 10 χρόνια Ελληνική Σχολή Σκύλων-Οδηγών "Λάρα"

Νέες δράσεις της Ελληνικής Σχολής Σκύλων-Οδηγών "Λάρα"

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την χορήγηση σκύλου-οδηγού

Η Ελληνική Σχολή Σκύλων-Οδηγών "Λάρα", στο πλαίσιο προγραμματισμού της επόμενης τριετίας, καλεί ενδιαφερόμενους με μερική ή ολική απώλεια όρασης, που επιθυμούν να λάβουν πιστοποιημένο σκύλο-οδηγό, να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους. Σημειώνεται ότι το κόστος εκπαίδευσης καλύπτεται πλήρως από την Σχολή και δεν επιβαρύνει τον τυφλό χειριστή.

Οι μελλοντικοί σκύλοι-οδηγοί της Σχολής "Λάρα" επιλέγονται από προγράμματα επιλεκτικής εκτροφής, και στη συνέχεια κοινωνικοποιούνται κι εκπαιδεύονται με θετικό τρόπο σύμφωνα με διεθνή πρότυπα εκπαίδευσης. Έπειτα, συνεκπαιδεύονται για περίπου ένα μήνα με έναν χειριστή που έχει ήδη αξιολογηθεί από τη Σχολή "Λάρα", κι έχει κριθεί κατάλληλος για να συνεργαστεί με έναν σκύλο-οδηγό. Στις βασικές προϋποθέσεις για την χορήγηση αυτή είναι οι υποψήφιοι να είναι ενήλικοι και να διαμένουν στην Ελλάδα. Να έχουν διδαχθεί κινητικότητα με το λευκό μπαστούνι και να μπορούν να προσανατολίζονται άριστα. Βεβαίως θα πρέπει να θέλουν να μοιραστούν τη ζωή τους με έναν σκύλο. Είναι σημαντικό να έχουν αυτογνωσία, αυτοπεποίθηση, αυτοκυριαρχία, ικανότητα χειρισμού απρόβλεπτων περιπτώσεων, και θέληση για δουλειά που θα τους επιτρέψει να επαυξήσουν την ασφαλή και ανεξάρτητη μετακίνησή τους.

Προκειμένου να εκδηλώσετε το ενδιαφέρον σας ή για να λάβετε περισσότερες πληροφορίες για κάθε πτυχή της συνλειτουργίας με τον σκύλο-οδηγό, μπορείτε να αποστείλετε σχετικό email στο info [at] laraguidedogs.gr. Σημειώνεται ότι η προαξιολόγηση υποψηφίων χειριστών σκύλων-οδηγών πραγματοποιείται δυο φορές το χρόνο, πανελλαδικά, κι αναλόγως του επιπέδου ικανότητας κινητικότητας και προσανατολισμού είτε παραπέμπονται σε μετεκπαίδευση προς βελτίωση των δεξιοτήτων τους, είτε εντάσσονται σε στάδιο προετοιμασίας για την απόκτηση ενός σκύλου οδηγού.

To Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Σχολής Σκύλων - Οδηγών "Λάρα"