Προϋποθέσεις και διαδικασία αίτησης χορήγησης σκύλου-οδηγού από υποψηφίους χειριστές

Απαραίτητες προϋποθέσεις

Οι υποψήφιοι χειριστές πρέπει:

  • να είναι άνω των 18 ετών
  • να έχουν Ελληνική υπηκοότητα
  • να διαμένουν στην Ελλάδα
  • να έχουν ολοκληρωμένη εκπαίδευση κινητικότητας και προσανατολισμού

Διαδικασία αίτησης

Εφόσον οι υποψήφιοι χειριστές πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις:

  • επικοινωνούν τηλεφωνικά με τη Σχολή ή στο email info at laraguidedogs.gr προκειμένου να τους αποσταλεί ηλεκτρονική η αίτηση
  • συμπληρώνουν τη σχετική αίτηση
  • αποστέλλουν με συστημένη επιστολή τη συμπληρωμένη αίτηση στο γραφείο της Σχολής “Λάρα”, Βίκτωρος Ουγκώ 15, Μεταξουργείο – Τ.Κ. 10437
  • κατόπιν αποδοχής της αίτησης, ο/η υποψήφιος χειριστής θα κληθεί για αξιολόγηση. Σημειώνεται ότι η αξιολόγηση υποψηφίων χειριστών πραγματοποιείται δυο φορές το χρόνο
  • οι επιτυχόντες της αξιολόγησης εισάγονται στη διαδικασίας προετοιμασίας για την απόκτηση ενός σκύλου οδηγού