Πιστοποιημένοι σκύλοι-οδηγοί της Σχολής “Λάρα”

Η Σχολή “Λάρα” διατηρεί μητρώο με όλους τους πιστοποιημένους σκύλους – οδηγών τυφλών. Οι παρακάτω σκύλοι - οδηγοί είναι “εν υπηρεσία” και προστατεύονται από τις διατάξεις της νομοθεσίας είτε συνοδεύοντας τον χειριστή ή τον εκπαιδευτή ή τον εθελοντή τους. Οι σκύλοι είτε έχουν επιτυχώς ολοκληρώσει την εκπαίδευση και προσφέρουν τις υπηρεσίες τους, είτε βρίσκονται στο στάδιο της εκπαίδευσης ως σκύλος οδηγός. Οι χειριστές των σκύλων αυτών οφείλουν να επιδεικνύουν, εφόσον τους ζητηθεί, το σχετικό σήμα πιστοποίησης. Σε περίπτωση που θέλετε να λάβετε περισσότερες πληροφορίες για την συγκεκριμένη πιστοποίηση μπορείτε να επικοινωνήσετε στο email: info [at] laraguidedogs.gr

Σήμα καμπάνιας Λάρα οι σκύλοι οδηγοί επιτρέπονται παντού

Εργαζόμενοι σκύλοι-οδηγοί

Εργαζόμενοι σκύλοι-βοηθείας

Εκπαιδευόμενοι σκύλοι-οδηγοί

Συνταξιούχοι σκύλοι-οδηγοί

Θανόντες σκύλοι-οδηγοί

LARA - 1: Μέη

H Μέη

Η Σχολή Σκύλων-Οδηγών Λάρα πιστοποιεί ότι ο σκύλος με τα παρακάτω στοιχεία είναι πιστοποιημένος σκύλος-οδηγός τυφλών.

Μέη, θηλυκό, ξανθό, Λαμπραντόρ, χειριστής: Ιωάννα - Μαρία Γκέρτσου

LARA - 2: Μάριο

Ο Μάριο

Η Σχολή Σκύλων-Οδηγών Λάρα πιστοποιεί ότι ο σκύλος με τα παρακάτω στοιχεία είναι πιστοποιημένος σκύλος-οδηγός τυφλών.

Μάριο, αρσενικό, ξανθό, Λαμπραντόρ, χειριστής: Αθανασία Τσίτου

LARA - 3: Κρύσταλ

Η Κρύσταλ

Η Σχολή Σκύλων-Οδηγών Λάρα πιστοποιεί ότι ο σκύλος με τα παρακάτω στοιχεία είναι πιστοποιημένος σκύλος-οδηγός τυφλών.

Κρύσταλ, θηλυκό, ξανθό, Λαμπραντόρ, χειριστής: Ευγενία Σταμάτη

LARA - 5: Σίσσυ

Η Σίσσυ

Η Σχολή Σκύλων-Οδηγών Λάρα πιστοποιεί ότι ο σκύλος με τα παρακάτω στοιχεία είναι πιστοποιημένος σκύλος-βοηθείας ατόμων με αναπηρία.

Σίσσυ, θηλυκό, μαύρο, γερμανικός ποιμενικός

LARA - 7: Λέιζυ

Η Λέιζυ

Η Σχολή Σκύλων-Οδηγών Λάρα πιστοποιεί ότι ο σκύλος με τα παρακάτω στοιχεία είναι πιστοποιημένος σκύλος-οδηγός τυφλών.

Λέιζυ, θηλυκό, μαύρο, Λαμπραντόρ

LARA - 9: Ρίτσαρντ

Ο Ρίτσαρντ

Η Σχολή Σκύλων-Οδηγών Λάρα πιστοποιεί ότι ο σκύλος με τα παρακάτω στοιχεία είναι εκπαιδευόμενος σκύλος-οδηγός τυφλών.

Ρίτσαρντ, αρσενικό, ξανθό, Λαμπραντόρ Ρίτσαρντ, αρσενικό, ξανθό, Λαμπραντόρ

LARA - 10: Τζαζ

Η Τζαζ

Η Σχολή Σκύλων-Οδηγών Λάρα πιστοποιεί ότι ο σκύλος με τα παρακάτω στοιχεία είναι εκπαιδευόμενος σκύλος-οδηγός τυφλών.

Τζαζ, θηλυκό, σοκολατί, Λαμπραντόρ Τζαζ, θηλυκό, σοκολατί, Λαμπραντόρ

LARA - 11: Φλερ

Η Φλερ

Η Σχολή Σκύλων-Οδηγών Λάρα πιστοποιεί ότι ο σκύλος με τα παρακάτω στοιχεία είναι εκπαιδευόμενος σκύλος-οδηγός τυφλών.

Φλερ, θηλυκό, σοκολατί, Λαμπραντόρ Φλερ, θηλυκό, σοκολατί, Λαμπραντόρ

LARA - 12: Φαρίνα

Η Φαρίνα

Η Σχολή Σκύλων-Οδηγών Λάρα πιστοποιεί ότι ο σκύλος με τα παρακάτω στοιχεία είναι εκπαιδευόμενος σκύλος-οδηγός τυφλών.

Φαρίνα, θηλυκό, σοκολατί, Λαμπραντόρ Φαρίνα, θηλυκό, σοκολατί, Λαμπραντόρ