Αξιολόγηση και εκπαίδευση των υποψήφιων τυφλών-χειριστών

Όταν οι υποψήφιοι τυφλοί-χειριστές συμπληρώσουν την αίτηση της Σχολής Λάρα για χορήγηση σκύλου – οδηγού, καλούνται σε μια συνάντηση όπου αξιολογούνται:

 • Οι γνώσεις κινητικότητας και προσανατολισμού με το λευκό μπαστούνι.
 • Η ικανότητα αυτο-εξυπηρέτησης.
 • Η ικανότητα απομνημόνευσης διαδρομών.
 • Η εξοικείωσή τους με τα ζώα.
 • Η προσωπικότητά τους (υπομονή, νευρικότητα κτλ).
 • Η καθημερινότητά τους (εργασία, σπουδές, μετακίνηση με τα μέσα μαζικής μεταφοράς κτλ).

Εάν οι υποψήφιοι κριθούν ικανοί να συνεργαστούν με έναν σκύλο – οδηγό και υπάρχει διαθέσιμος σκύλος, οι εκπαιδευτές μεταβαίνουν στον τόπο όπου τα άτομα ζουν κι εργάζονται προκειμένου να τα εκπαιδεύσουν μαζί με τον σκύλο-οδηγό. Η εκπαίδευση διαρκεί από έναν έως τρεις μήνες ανάλογα με την εμπειρία των ατόμων, τον ρυθμό μάθησης και τις ανάγκες τους.

Οι τυφλοί-χειριστές μαθαίνουν πως να:

 • χειρίζονται το σκύλο στα καθήκοντα του οδηγού-τυφλών και στα καθήκοντα βασικής υπακοής
 • περπατούν κρατώντας το ειδικό σαμάρι του σκύλου-οδηγού
 • περπατούν έχοντας το σκύλο στο λουρί
 • κατανοούν τις κινήσεις του σώματος του σκύλου-οδηγού
 • συμπεριφέρονται όταν βρίσκονται σε δημόσια μέρη με το σκύλο-οδηγό
 • περιποιούνται και να βγάζουν βόλτα το σκύλο-οδηγό
 • μιλούν στο σκύλο-οδηγό και να
 • διορθώνουν την λάθος συμπεριφορά του σκύλου-οδηγού.

Στο τέλος αυτής της φάσης η μονάδα πρέπει να συνεργάζεται άψογα. Όταν όμως πρόκειται για τον 1ο σκύλο-οδηγό στη ζωή ενός τυφλού ατόμου εκτιμάται ότι απαιτείται ένα χρονικό διάστημα έξι μηνών, μέχρι ότου άνθρωπος και σκύλος να μάθουν καλά ο ένας τον άλλον.

Διαβάστε περισσότερα για τoν τρόπο λειτουργίας της Σχολής.