Σύνδεσμοι ταχείας πρόσβασης

Οι σύνδεσμοι ταχείας πλοήγησης είναι ένας μηχανισμός που επιτρέπει στους χρήστες την άμεση πρόσβαση σε ένα συγκεκριμένο σημείο ενός διαδικτυακό τόπου. Η ενεργοποίηση της συντόμευσης γίνεται μέσω του ποντικιού ή του πληκτρολογίου (κυρίως με τη χρήση των πλήκτρων ALT, SHIFT και ENTER αναλόγως τον browser που χρησιμοποιείτε). Ενδεικτικά στην περίπτωση του Firefox αναφέρουμε ότι η ενεργοποίηση γίνεται με τη χρήση των SHIFT ALT και το αντίστοιχο νούμερο, ενώ στην περίπτωση του Internet Explorer με τη χρήση του ALT και το αντίστοιχο νούμερο.

O διαδικτυακός τόπος Laraguidedogs, σε πλήρη συμμόρφωση με το 2.4.4 UK Government accesskeys standard, προσφέρει τις παρακάτω συντομεύσεις:

  • 1: μετάβαση στην αρχική σελίδα
  • 2: μετάβαση στο κυρίως περιεχόμενο μίας σελίδας του ιστοχώρου
  • 3: μετάβαση στο χάρτη του ιστοχώρου
  • 4: μετάβαση στο πεδίο της αναζήτησης όπου εισάγεται το κείμενο που αναζητούμε
  • 5: μετάβαση σε σελίδα με απαντήσεις σε ερωτήματα
  • 6: μετάβαση σε σελίδα με οδηγίες χρήσης
  • 8: μετάβαση σε σελίδα με όρους χρήσης
  • 0: μετάβαση στην τρέχουσα σελίδα με τους συνδέσμους ταχείας πρόσβασης