Πρόγραμμα εθελοντών

Η Σχολή Σκύλων-Οδηγών Τυφλών «Λάρα» έχει δημιουργήσει ένα γενικό πρόγραμμα εθελοντισμού, το οποίο αφορά στην απασχόληση εθελοντών σε διάφορες δραστηριότητες. Οι εθελοντές μας είναι μια δραστήρια και δυναμική ομάδα, που στηρίζει με ζήλο και ανιδιοτέλεια το έργο της Σχολής συμμετέχοντας ενεργά στις δράσεις της, προβάλλοντας και προωθώντας το έργο της. Σε κάθε όμως περίπτωση οι εθελοντές μας δρουν αμφίδρομα, προσφέροντας και εκείνοι τις ιδέες τους ώστε το κοινωνικό έργο της Σχολής «Λάρα» να βελτιώνεται και να παρέχεται με τις καλύτερες δυνατές συνθήκες σε όλη την Ελληνική επικράτεια.

Το γενικό πρόγραμμα εθελοντισμού αποσκοπεί στο να διασφαλίσει την βέλτιστη ταύτιση των αναγκών της Σχολής για εθελοντική προσφορά, με τα ενδιαφέροντα του κάθε εθελοντή, ο οποίος δρα με γνώμονα την αγάπη του για τον συνάνθρωπο και για τους σκύλους και την επιθυμία του να βοηθήσει - με τις όποιες δυνάμεις και χρόνο μπορεί να διαθέσει - στη λειτουργία της Σχολής. Παράλληλα, μέσω του εθελοντισμού επιδιώκουμε τη μεγαλύτερη δυνατή διάχυση της αξίας ενός σκύλου-οδηγού στη ζωή ενός πολίτη με προβλήματα στην όραση και την εγκαθίδρυση του θεσμού των σκύλων-οδηγών στη χώρα μας, και δια μέσου αυτού την επαύξηση της προσπελασιμότητας και της ηλεκτρονικής προσβασιμότητας των υποδομών, φυσικών και ψηφιακών στην Ελλάδα. Διότι η χώρα μας, όντας η ομορφότερη χώρα στον πλανήτη Γη, αξίζει να είναι φιλική προς όλους τους πολίτες της και επισκέψιμη από όλους τους εν δυνάμει επισκέπτες της. Σε αυτούς συγκαταλέγονται πολλοί πολίτες με αναπηρία, που ναι μεν θέλουν να επισκεφτούν τη χώρα μας, πλην όμως οι προσφερόμενες υποδομές δεν είναι επαρκείς για τις ανάγκες τους. Σε αυτή τη χρονική περίοδο χρειαζόμαστε υποψήφιους αναδόχους εκπαιδευόμενου κουταβιού ή σκύλου.

Για να αιτηθείτε τη συμμετοχή σας ως αναδόχος θα πρέπει να συμπληρώσετε μία αίτηση. Τα βασικά κριτήρια για την επιλογή των εθελοντών/ντριών είναι να είναι ενήλικοι και να αγαπούν τα ζώα, και η περιοχή κατοικίας τους. Με την αποστολή της αίτησης μέσω email (info at laraguidedogs.gr) οι υπεύθυνοι της ομάδας εθελοντών θα επικοινωνήσουν μαζί σας.

Ενεργά προγράμματα εθελοντών

Εθελοντής αναδόχος εκπαιδευόμενου κουταβιού

Τι προσόντα ή εμπειρία που απαιτούνται από τον υποψήφιο εθελοντή;

 • Ηλικία: Τουλάχιστον 18 ετών
 • Εκπαίδευση: Απολυτήριο Λυκείου
 • Υγεία: Υγιής με καλή σωματική κατάσταση
 • Να είναι εξωστρεφής, κοινωνικός, φιλικός με τα ζώα, υπομονετικός, διατεθειμένος για ομαδική συνεργασία. Η εμπειρία του σε ένα περιβάλλον με σκυλιά είναι ένα πλεονέκτημα

Τι υποστήριξη δίδει η Σχολή στον εθελοντή;

 • Η τακτική και συνεχή υποστήριξη από τον εκπαιδευτή και άλλους εθελοντές
 • Όλα τα κτηνιατρικά έξοδα, η σκυλοτροφή, το κολάρο, το λουρί, το κρεβάτι, τα μπολ φαγητού/νερού και το γιλέκο με τα διακριτικά σήματα, καθώς και οιαδήποτε έξοδα μετακίνησης του εθελοντή στο πλαίσιο της εκπαίδευσης ή/και για λόγους δημοσιότητας

Θα πρέπει να αφιερώσετε λίγο χρόνο για να διαβάσετε τους Γενικούς όρους εντός της αίτησης που περιγράφουν το ρόλο και τις υποχρεώσεις που καλείται να αναλάβει ο εθελοντής, με τις συγκεκριμένες ιδιαιτερότητες που έχει η ανατροφή του σκύλου.

Aίτηση εθελοντή αναδόχου εκπαιδευόμενου σκύλου-οδηγού. Με την ηλεκτρονική αποστολή της υπογεγραμμένης ηλεκτρονικά αίτησης (στο info at laraguidedogs.gr) θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για περεταίρω διευκρινήσεις.

Επιπλέον της ευγνωμοσύνης μας και μίας βεβαίωσης συνεισφοράς που παρέχεται, οι εθελοντές μας λαμβάνουν τιμητικά δώρα και συμμετέχουν σε εκδηλώσεις για τη σύσφιξη των σχέσεων της ομάδας της Σχολής “Λάρα”.

Κατηγορίες εθελοντικής προσφοράς

 • Συμμετοχή σε εκδηλώσεις
 • Ανάδοχος εκπαιδευόμενου κουταβιού (για 8-14 μήνες) (απαιτήσεις Απαιτήσεις ανάδοχης οικογένειας / εθελοντή)
 • Επικουρικός ανάδοχος εκπαιδευόμενου κουταβιού (για διαστήματα μερικών ωρών ή ημερών)
 • Φιλοξενία εκπαιδευόμενου σκύλου-οδηγού (για 6-8 μήνες) (απαιτήσεις Απαιτήσεις ανάδοχης οικογένειας / εθελοντή)
 • Κτηνιατρικές υπηρεσίες (για κτηνιάτρους)
 • Υποστήριξη μεταφοράς σε κτηνιάτρους
 • Προσφορά υλικής βοήθειας (ζωοτροφή, κουτάβια, βενζίνη, κ.α.)
 • Συμμετοχή σε παραγωγή υλικού δημοσιότητας (φωτογραφίες, βίντεο, κ.α.)
 • Σπόνσορας σκύλου
 • Γραμματειακή υποστήριξη
 • Υποστήριξη δραστηριοτήτων μέσω διαδικτύου (καλή γνώση Η/Υ και διαδικτύου)
 • Νομική υποστήριξη (για νομικούς)
 • Υποστήριξη δραστηριοτήτων μέσω τηλεφώνου
 • Διοικητική υποστήριξη
 • Και άλλες δραστηριότητες

Διαθεσιμότητα - Τοποθεσία

 • Τακτική/Συστηματική εθελοντική προσφορά
 • Περιοδική εθελοντική προσφορά
 • Προσφορά μόνο σε έκτακτες περιπτώσεις
 • Προσφορά μόνο σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα
 • Υποστήριξη εντός και εκτός Ελλάδας
 • Υποστήριξη εντός της Περιφέρειας κατοικίας
 • Υποστήριξη εντός του Νομού κατοικίας
 • Υποστήριξη εντός της Πόλης κατοικίας
 • Υποστήριξη σε διάφορες περιοχές ανά περίσταση

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες λεπτομέρειες για το γενικό πρόγραμμα εθελοντισμού της Σχολή Σκύλων-Οδηγών Τυφλών “Λάρα”.